LDA BV - Over ons

Onze Filosofie

Het gebied van de filosofie is al heel oud. Filosofie betekent de liefde, de studie of het streven naar wijsheid, kennis van dingen en van hun oorsprong, zowel in theorie alsook in de praktijk.

Alles wat wij van de wetenschap weten, komt van de filosofie. Lange tijd was filosofie een vakgebied, voorbehouden aan collegezalen en intellectuelen en in hoge mate onthouden aan het volk.

We proberen om onze klanten deelgenoot te maken van onze kennis op produktgebied en deze theoretische alsook praktische ervaring door te geven en om zetten. Voor oplossingen , gebruikmakend van onze produkten, maken wij daarom niet alleen gebruik van onze wetenschappelijke opleiding, maar tevens van ons creatief denken.

We blijven vooruitlopen op de markt van nieuwe ontwikkelingen. Het is belangrijk om onszelf steeds nieuwe targets te stellen en onszelf verder te ontwikkelen.

Om dit hoge doel te bereiken, houden wij onze interne communicatie op hoog niveau. Wij  willen dit uitbreiden naar onze klanten.

De samenhang van een team is afhankelijk van haar gemeenschappelijke ethische gedachten. Daaruit resulteert de kracht, die vervolgens uitwerkt op haar omgeving. De kracht van een team komt tot uitdrukking, wanneer alle leden van dit team hun taken en verantwoordelijkheden hierin vervullen.

Het is de doelstelling van de organisatie iets op gang te brengen en in beweging te houden.

Hoe groter het team des te meer kunnen zij op gang brengen en in beweging houden. Dit geldt voor ons eigen bedrijf, maar ook voor de samenwerking met onze klanten en leveranciers, die op zich zelf weer teams vormen.

We helpen graag andere mensen en bedrijven, om een betere omgeving en een positieve toekomst voor deze wereld te creëren.

Om deze doelen te bereiken, om het even hoe groot of klein, is het van belang dat het doel, de doelstellingen en activiteiten op elkaar zijn afgestemd en worden georganiseerd.

Op deze basis willen wij graag met u samenwerken. Onze service eindigt niet bij de verkoop van een produkt.

Wij denken dat een produktieve samenwerking altijd het grootste succes voor beide partijen met zich meebrengt. Deze samenwerking begint met de aankoop en het gebruik van onze produkten.

Wij zijn geïnteresseerd van u te horen en met u samen te werken.